Automatische visuele schadevastlegging

Het geautomatiseerd vastleggen van visuele schade van het wegoppervlak, waaronder scheurvorming en rafeling, wordt internationaal steeds vaker toegepast wegens de beperkingen en gevaren die niet-automatisch uitgevoerde inspectiemethodieken met zich meebrengen. Ook in Nederland worden deze ontwikkelingen nu doorgevoerd in praktijksituaties. Door de snelle ontwikkelingen in de elektronica van de High-Speed camera’s wordt de kwaliteit van het beeldmateriaal steeds beter. Deze ontwikkelingen hebben het nu ook mogelijk gemaakt het beeldmateriaal, met voldoende nauwkeurigheid, geautomatiseerd te beoordelen. Een verdere verbetering heeft plaatsgevonden doordat er in plaats van 2D nu ook 3D beeldmateriaal wordt vastgelegd, waardoor het geautomatiseerd beoordelen van verandering in textuur en dus ook rafeling veel nauwkeuriger is geworden door een soort continue digitale zandvlekproef over de volledige breedte en lengte van de rijstrook.

Ter verduidelijking wordt hier gemeld dat het hier bedoelde systeem van een Multi Functioneel Voertuig (MFV) niet hetzelfde is als de al vaker toegepaste Mobile Mapping systemen. Mobile Mapping systemen worden vooral gebruikt voor de inventarisatie van alle objecten in de omgeving van de weg. Bij de hier bedoelde MFV metingen wordt specifiek en gericht gekeken naar de schadeontwikkeling van het wegoppervlak.

Een MFV heeft een LCMS systeem aan boord en kan onder alle mogelijke lichtcondities werken, zowel gedurende de dag alsook ’s nachts. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het type verhardingsmateriaal en er kan gemeten worden tot een snelheid van 100 km/uur waarbij een strookbreedte van 4 meter wordt gescand. Elke camera kan 
per seconde 5600 dwarsprofielen opnemen.

De volgende schadebeelden worden automatisch opgenomen: langs- en dwarsscheuren, craquelé, rafeling spoorvorming en de langsvlakheid.