Centrumroute gemeente Hardenberg

Planondersteuning

Het oude raadhuis van de gemeente Hardenberg is gesloopt en er is een nieuw plan om de centrumroute over een deel van het oude stadhuis te ontwerpen. Het ontwerp wordt uitgevoerd door een aannemer en een ingenieursbureau. De achtergebleven palen moesten volgens het Plan van Aanpak worden getrokken.

Asfalt Advies is ingeschakeld voor de zettingsberekening en de gevolgen en te nemen maatregelen bij het verwijderen van palen. De zettingsberekeningen zijn uitgevoerd door een gespecialiseerde partner en heeft geleid tot het advies om een groot gedeelte van de palen af te knijpen en te handhaven en niet in  zijn geheel te verwijderen.