Deflectiemetingen VGD

Draagkrachtmetingen (VGD) bepalen de sterkte en restlevensduur van de huidige wegconstructie. Met software-modellen zijn deze metingen te interpreteren en is de kwaliteit van alle constructielagen afzonderlijk te beoordelen. Zo traceren wij of problemen voortkomen uit afwijkingen in het asfalt of dat de funderingen en/of ondergrond hier een rol in speelt. Dit voorkomt ongewenste onderhouds-maatregelen en bespaart u onderhoudskosten. Vraag naar onze aanpak en krijg direct inzage.

Ook verzorgen wij voor u LWD (Light Weight Deflectometer) metingen op ongebonden materialen tijdens de aanlegfase van wegen.