Dimensioneren verharding


Op basis van de actuele verkeersgegevens zijn wij in staat uw wegconstructie te ontwerpen: wij adviseren de juiste materialen en optimale bijbehorende dikte. Hiertoe zijn we instaat dankzij onze jarenlange kennis en kunde   en: door middel inzet van de aller moderne programmatuur. Daarmee  rekenen we zowel asfalt-, beton-, als elementenverhardingen door. Belangrijk is dat we niet alleen de theoretische kant (berekeningen) verzorgen, maar dit ook direct doorvertalen naar een praktisch ontwerp. Snel, simpel en doeltreffend.