Dimensionering

Ontwerpberekeningen ontsluiting Meeboerserf Ermelo

Samenvatting:

De gemeente Ermelo gaat een nieuwe ontsluiting verzorgen voor het industriegebied Veldzicht (Noord). De Meeboerserf wordt als nieuwe ontsluiting ontworpen met een asfaltopbouw op een fundering van menggranulaat. Er zijn verschillende ontwerpberekeningen gemaakt met diverse verkeersbelastingen en de opgegeven bestek-referentieconstructie is beoordeeld. Aan de hand van de uitkomst is de referentieconstructie licht aangepast en is het bestek 2012-OW-13 getoetst op detaillering van de laagdikten, mengselsoorten en -benaming.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Constructieberekeningen referentieconstructie.

  • Toetsen besteksposten.