Diverse wegen Ede

Verhardingsadviezen diverse wegen Ede

 Samenvatting:

Gemeente Ede heeft het onderhoud 2012-2013 voorbereid. Op een tiental wegvakken is draagkrachtonderzoek uitgevoerd om de te nemen onderhoudsmaatregelen te bepalen. Tevens zijn er 30 kernen geboord om een indruk te krijgen van de opbouw en is een technische schouw uitgevoerd.Asfalt Advies heeft de schouw-, meet- en boorgegevens beoordeeld en de verhardingsadviezen opgesteld.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Technische schouw                       
  • beoordelen kernboringen, speciaal gericht mechanismen van schade.
  • beoordelen visuele kwaliteit; bepaling losse lagen en scheurdiepte.
  • Herontwerp in asfalt.