Koekeltse Boslaan Ede

Verhardingsadvies Koekeltse Boslaan Ede

Samenvatting:

De Koekeltse Boslaan staat op de planning voor onderhoud. Het idee is om met een beperkte ingreep de verharding weer in conditie te brengen. De verharding maakt een sterk verweerde indruk en bevat scheurvorming. Ten behoeve van het parkeren voor het sportcomplex zullen tegelijkertijd enkele aanpassingen worden gedaan.

Er is door middel van een technische schouw en het beoordelen van boorkernen een advies opgesteld met een aantal maatregelen. De constructie is relatief dun circa 110 mm en kan niet te diep worden gefreesd. De deklaag ligt op diverse locaties los van de onderlaag. Na bespreken met de opdrachtgever zijn nog alternatieven voorgesteld met toepassing van wapening en doorfrezen van de gehele asfaltconstructie en mengen met cement.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Technische schouw                       
  • beoordelen kernboringen, speciaal gericht mechanismen van schade.
  • beoordelen visuele kwaliteit; bepaling losse lagen en scheurdiepte.
  • Nieuw ontwerp in asfalt
  • Nieuw ontwerp in beton
  • Nieuw ontwerp in elementen