Kralingseweg Capelle aan den IJssel


Verhardingsadvies Kralingseweg Capelle aan den IJssel

Samenvatting:

Op de Kralingseweg in Capelle aan den IJssel is een verhardingsonderzoek uitgevoerd naar de actuele toestand van de verharding van deze weg. Naast de deflectiemetingen zijn door derden kernboringen uitgevoerd om de dikte  en teerhoudendheid te bepalen.

De metingen en de aangeleverde boorkernresultaten zijn verwerkt tot een hersteladvies. Voor een groot gedeelte is geadviseerd om een overlaging aan te brengen om de verharding weer op sterkte te brengen.

In een tweede fase is na overleg met de opdrachtgever een alternatief uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt was om dieper te frezen en het huidige wegpeil te handhaven. Op deze wijze konden de aangrenzende bomen worden gespaard.

 Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Uitvoeren deflectiemetingen en bepalen restwaarde/ stijfheid asfalt, fundering en ondergrond.
  • Kernboringen ter bepaling van laagopbouw en teerhoudendheid (derden).
  • Herontwerp in asfalt op basis van verkregen gegevens afkomstig van deflectiemetingen, technische schouw en het boorkernonderzoek.
  • Alternatief herontwerp met behoud van bomen langs de weg.