Laatste Nieuws

Nieuwe investeringen:

 • De volgende stap naar elektrisch rijden is gezet. In 2015 is de Opel Ampera met range extender ingeruild voor een hele elektrische! die heeft grotere batterijen en daar kunnen wij verder mee rijden zonder benzine. Dus helemaal geen uitstoot meer, heel weinig geluid binnen en buiten de auto en tanken op basis van groene stroom. 
 • Door de grotere vraag naar elektriciteit is het aantal zonnepanelen uitgebreid naar 26
 • Vanaf januari 2016 zijn we deelnemer in een Nederlandse windmolen; nog groener!
 • Afgelopen december 2017 is er door ons geïnvesteerd in een duurzaam drijvend zonnepark in Lingewaard. Door crowdfunding worden er 6000 zonnepanelen gelegd op een waterbassin.

Asfalt Advies ondersteunt bijenonderzoek:

 • bijen zijn van cruciaal belang voor ons voedsel en de biodiversiteit. De afgelopen jaren is de bijensterfte uitzonderlijk hoog. Daarom steunt Asfalt Advies het onderzoek hiernaar en de relatie met de omstreden pesticiden.

Enkele projecten in beeld:

 • Evaluatie en ontwerp 2 SnelFietsRoutes (Efteling en Haarlem – Amsterdam).
 • Evaluatie en herontwerp bestaande verhardingen A7, A28 Julianaplein Groningen Combinatie Herepoort.
 • Evaluatie en herontwerp verhardingen RWS Zuid Nederland voor Arcadis.
 • Evaluatie en herontwerp N638 provincie Noord-Brabant voor bureau Kragten
 • Asfaltonderzoeken diverse gemeenten.
 • Ondersteunen Provincie Overijssel als wegbeheerder
 • Onderzoek, herontwerp en advies verbeterde aansluitingen van Barneveld op de A1.
 • Optimalisatie ontwerpen Eemshaven.
 • Herontwerp Oostersingel Groningen; toegangsweg naar ziekenhuis
 • Onderzoek en advies verhardingen stationsgebied Wezep
 • Asfalt- en funderingsonderzoeken uitbreiding pluimveesector Plukon Goor (asbest).
 • Aanpassen ontwerp ontsluitingsweg naar S109 Capelle aan den IJssel
 • Structureel Beheer Provincie Fryslân; draagkrachtmetingen en uitwerken tot stijfheden en restlevensduren.
 • Vaststellen vervangingsinvesteringen voor wegen in de Provincie Overijssel tot 2050.
 • Beoordelen toestandsonderzoeken van marktpartijen (ingenieursbureau’s) ter voorbereiding van Groot Onderhoud 2014 en 2015 in de Provincie Overijssel.
 • Second Opinion verzakkingen N670 en N666 Provincie Zeeland.
 • Visuele inspecties RWS Noord Holland in kader van toestandsonderzoeken.
 • Second Opinion N381 Provinsje Fryslân.
 • UAV-GC contractvoorbereiding gemeente Wageningen; areaalonderzoek.
 • UAV-GC contractvoorbereiding RWS Utrecht PPU nat.
 • Beoordelen vraagspecificatie en aanpassen verificatiematrix CADO’s Rijksweg A2 Den Bosch en Eindhoven Van Doorn Geldermalsen.
 • Onderhoudsadvisering N733, N732, N35, N219, N470.
 • N329 Weg van de Toekomst beoordelen Vraagspecificatie.
 • D+C contractvoorbereiding, ontwerp, selectie aannemers, aanbesteding, aanleg, keuringen en nazorg haventerminal Zeebrugge.
 • DBFM contracten bij aannemers Strukton, Heijmans, BAM, (A2 rondweg Den Bosch, A59, A73, N3, Kennemerstraatweg Heiloo).
 • Dijkverlegging Westenholte en Schellerdijk beoordelen en aanpassen vraagspecificaties.
 • N33 aanbieding met materiaalonderzoek /nieuwe ontwikkelingen.
 • Schade-expertise vliegveld Dubai International Airport.
 • Nijmegen 2e Stadsbrug.
 • Review haven terminal Rotterdam.
 • Toestandsonderzoeken Rijkswegen Zuid-Holland.
 • Marktvoorbereiding E-vliegas in ophogingen N242 Alkmaar.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Vraag dan onze nieuwsbrief aan via: info@asfalt-advies.nl.