Light Weight Deflectometer

De Light Weight Deflectometer (LWD) is een verkleinde vorm van een FWD apparaat. Doorgaans worden draagkrachtonderzoeken uitgevoerd met een FWD (valgewicht) of HWD (op vliegvelden). De LWD is vereenvoudigd  apparaat dat  door één persoon te bedienen is. Een apparaat weegt rond de 15 à 20 kg en is daarmee eenvoudig te vervoeren en op te bouwen. Een PDA zorgt voor de registratie van de meetresultaten. Het valgewicht valt langs een staaf op rubberen buffers die de klap doorgeven aan een voetplaat met een diameter van 300 mm. De meetdata worden via Bluetooth doorgestuurd naar een PDA of computer.

De PDA berekent direct ter plaatse de oppervlaktemodulus. Het is daarmee een handig toetsapparaat voor werkzaamheden in de uitvoering. Bij een meting direct op het zandbed is deze oppervlaktemodulus gelijk aan de stijfheidsmodulus van het zandbed. Ook worden LWD-metingen op funderingslagen uitgevoerd.

De LWD is een handig hulpmiddel voor toetsing bij bedrijfscontroles en kan goed gebruikt worden in nieuwe contractvormen waarin de opdrachtnemer tijdens de verwerking beter inzicht wil hebben in de gerealiseerde kwaliteit aan draagkracht van het zandbed en/of fundering. Zo kan op relatief simpele wijze vertrouwen ontstaan of de ontwerpuitgangspunten haalbaar zijn.

Samenvattend is de LWD een geschikt apparaat om de draagkracht al tijdens de uitvoering op eenvoudige wijze vast te stellen.

LWD op Zandbaan

LWD op Fundering