Milieuonderzoek

In de wegbouwkunde is milieu een belangrijk raakvlak in de voorbereiding van projecten. De civiele en milieutechnische onderzoeksactiviteiten kunnen los van elkaar worden uitgevoerd. Wij denken dat het voordelen oplevert als de onderzoeken worden gecombineerd en in één hand blijven. One-stop-shopping is voor de klant beter. Er is één aanspreekpunt, er is één keer verkeershinder en het levert tijdwinst en geld op.

Wij werken met een vast netwerk van milieupartners. Door de korte lijnen voeren wij uw milieuonderzoek snel en adequaat uit. Wij werken met raamcontracten waarbij de prijzen voor een jaar vaststaan.

Er wordt gewerkt onder het Besluit Bodemkwaliteit (AP04). Met name bij asbestverdachte locaties maken wij gebruik van deze AP04 gecertificeerde veldwerkers van de gespecialiseerde milieupartners.