Missie & Ambitie

Missie

Onze focus ligt op de weg vóór ons. De toekomst!

Asfalt Advies helpt om uw wegennet in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. Dat doen wij met specialistische kennis over materialen en het toepassen van de meest geschikte en geavanceerde meetmethoden. Ervaring speelt daarbij een hoofdrol. We verbinden de theorie met de praktijk. We staan voor vernieuwing, versnelling en ont-zorging.

Ambitie

We zijn een toonaangevend klantgericht adviesbureau, dat herkenbaar is als betrouwbaar, deskundig en slagvaardige partner. Het gezamenlijke doel daarbij is dat de activiteiten die we ontplooien resultaat opleveren voor u, voor onszelf en voor de maatschappij.

Kortom: Samen met u op weg!