MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Asfalt Advies vindt dat wij, als onderneming, verantwoordelijkheid en betrokkenheid moeten tonen voor onze maatschappij. Een belangrijk onderdeel van maatschappelijke verantwoord ondernemen is het rekening houden met de omgeving en het milieu. Goed voor u en goed voor ons.

Het doel van Asfalt Advies is om zo schoon mogelijk te werken zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Dat uit zich in een aantal stappen:

  • 100% elektrisch rijden. Nul gram CO2; geen brandstof tanken; minder onderhoud; weinig bijtelling; geen wegenbelasting.
  • De werkplek op kantoor wordt verwarmd door aardwarmte. Dit leidt tot minder schadelijke CO2 uitstoot.
  • Door geen fossiele brandstof te gebruiken is er geen uitstoot van schadelijke uit-laatgassen aan de orde. En het grote winstpunt is dat het rijgedrag verandert en dat de berijder zich bewuster wordt dat er bespaard kan worden.
  • In de werkzaamheden willen wij verschil maken door initiatieven op operationeel en strategische niveau te ontwikkelen waarmee we met en tijdens onze projecten CO2 kunnen besparen.
  • De wegverhardingen die wij onderzoeken voor u, zullen wij zoveel mogelijk benaderen vanuit de visie dat er materialen zoveel mogelijk op de plek zelf zullen blijven. Alleen opknappen of verwijderen wat strikt nodig is. Dat houdt in dat wij meer onderzoek doen naar de mogelijkheden om materiaal te hergebruiken. Wij stellen eerder voor om deflectiemetingen uit te voeren om restwaarde te kunnen bepalen. In veel gevallen kunnen delen van de constructie prima worden opgenomen in een herontwerp.
  • Boorkernonderzoek wordt niet alléén verricht om de dikte te bepalen en de teer-houdendheid vast te stellen. Wij boren specifiek aanvullend op schadeplekken om de oorzaak van schades te kunnen beoordelen. Zo kan gerichter worden geadviseerd en kan worden voorkomen dat onnodig materiaal wordt afgevoerd.
  • Bij nieuwbouw wordt afgewogen of de toe te passen materialen duurzaam zijn en of deze toegevoegde waarde kunnen leveren.
  • Ieder jaar denken wij na over een donatie aan een goed doel. Een deel van de opbrengst komt ten goede van het gekozen doel. Dat kan iets in de sociale sfeer zijn of om duurzaamheid te bevorderen.
  • Laatste nieuws: Asfalt Advies ondersteunt het onderzoek naar de bijensterfte  door  pesticiden. zie ook laatste nieuws