N732

Onderhoudsadvies N732 provincie Overijssel

Samenvatting:

De provincie Overijssel heeft onderzoek uit laten voeren op de N733. Aanvullend is op de aansluitende N732 een schouw uitgevoerd en zijn er kernboringen verricht. Op basis van de kernboringen en de technische schouw is een onderhoudsadvies opgesteld om de aansluiting met de N733 kosten efficiënt uit te kunnen voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Bepalen verkeersbelasting aan de hand van gegevens provincie; verdeeld over de diverse rijstroken.
  • Bepalen onderhoudsmaatregelen op basis van verkregen gegevens afkomstig van de technische schouw en het boorkernonderzoek.