Optimalisering Ontwerp Grebbedijk

Samenvatting:

In 2010 heeft de gemeente Wageningen deflectiemetingen laten verrichten op de Grebbedijk. Op basis van die uitkomsten is door derden een ontwerpberekening gemaakt. De voorgestelde constructie is in uitvoering genomen. Tijdens de uitvoering werd getwijfeld over de juistheid van het ontwerp. Hiertoe zijn aanvullend nieuwe deflectiemetingen verricht en zijn levensduurberekeningen gemaakt. Asfalt Advies heeft de berekeningen van de aannemer getoetst en in samenspraak met de aannemer nieuwe ontwerpberekeningen gemaakt, waarin gekeken is naar optimalisaties in de uitgangspunten en de minder gunstige uitgepakte draagkracht van de constructie.

Nieuwe inzichten en berekeningen hebben geleid tot een aangepast ontwerp, waarbij over een deel van de dijk een extra versterkingslaag is aangebracht om een levensduur van 20 jaar te kunnen bereiken.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Beoordelen deflectiemetingen uitgevoerd door derden.
  • Toetsen uitvoeringswijze aannemer en beoordelen geleverde kwaliteit.
  • Verfijnen randvoorwaarden en ontwerpparameters.
  • Overleg en samenwerken met de aannemer met als doel een praktisch uitvoerbare oplossing.
  • Rapporteren bevindingen en voorstel aanvullende versterkingsmaatregelen.