Project N381 Second opinion

 

Provinsje Fryslân heeft een verhardingsonderzoek laten verrichten op een deel van de N381 tussen de Drentse grens en Oosterwolde. Dit onderzoek is door derden uitgevoerd en gebaseerd op deflectiemetingen en beperkt boorkernonderzoek. De uitkomsten waren aanleiding om een second opinion te vragen op de uitgevoerde berekeningen.

Asfalt Advies heeft een visuele beoordeling gedaan om de berekeningsresultaten te toetsen aan de praktijk. Hieruit is gebleken dat er geen consistent beeld kwam uit de deflectiemetingen in relatie tot de uitgevoerde draagkrachtmetingen. Er zijn herberekeningen uitgevoerd en uiteindelijk is een bijgesteld verhardingsadvies opgesteld met bevindingen die beter aansluiten op de waarnemingen in de praktijk.

De second opinion heeft geleid tot andere inzichten en deze nieuwe kijk zal resulteren in veel minder ingrijpende onderhoudsmaatregelen dan in eerste instantie is voorzien. Per saldo is de meerwaarde van het onderzoek dat er fors bespaard zal kunnen worden op het onderhoudsbudget.