Schade expertise en second opinion

Het in kaart brengen van schade aan verhardingen en de daarbij horende oorzaak is van wezenlijk belang.

Ervaring telt!

Door gericht boorkernonderzoek op bijvoorbeeld scheuren en het visueel beoordelen van de kwaliteit van de asfaltlagen in boorkernen, leggen wij relaties met het gedrag van de verharding in de praktijk.

Door de aanwezige ervaring zijn wij in staat om gedegen Second Opinions uit te voeren op onderzoeken die door derden zijn uitgevoerd.

Graag helpen wij u met de maatregeltoetsen. Wij zien ons zelf als verlengstuk van de wegbeheerder. De maatregelen die het beheerprogramma oplevert, kunnen door ons in het veld worden beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Dat doen we op de manier die het best bij uw organisatie past. Het kan zelfstandig en ook is er een optie om het gezamenlijk te doen. Het voordeel van de laatste werkwijze is dat er dan ter plekke consensus is over de te nemen maatregelen. De keuze is aan u.