Tegelseweg Venlo

Verhardingsadvies Tegelseweg Venlo

Samenvatting:

De Tegelseweg staat op de planning voor onderhoud. De bestaande verharding zal grotendeels moeten worden hergebruikt in een herontwerp met een andere wegindeling. De nieuwe indeling bestaat uit een rijloper met aan twee zijden een fietsstrook. De Tegelseweg wordt verkeersluw gemaakt, wordt “vergroend” en zal straks voornamelijk door bussen worden belast en vrachtverkeer als gevolg van bevoorrading van winkels. De schade dient te worden onderzocht en vastgesteld moet worden welke onderhoudsmaatregelen kosten efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de kwalitatieve beoordeling van de huidige verharding: wat is de restwaarde en wat zijn consequenties bij voorgestelde maatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Deflectiemetingen om de kwaliteit van de constructielagen te bepalen.
  • Bezoek locatie en beoordelen door middel van een schouw van de meetgegevens in de praktijk (komen de meetresultaten overeen met de geconstateerde schadebeelden) en het  aangeven van boorlocaties.
  • Verrichten circa 20 kernboringen, speciaal gericht mechanismen van schade.
  • Beschrijven boorkernen en beoordelen visuele kwaliteit; bepaling scheurdiepte.
  • Beoordelen meetgegevens, uitwerken en bepalen onderhoudsvakken en weg.