Uitvoeringsadvies Hoofdweg Paterswolde

Rapportage bevindingen en voorstel maatregelen

Samenvatting:

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden aan de Hoofdweg in Paterswolde, bestaande uit het grondwerk en aanbrengen van de fundering zijn onverwachte complicaties opgetreden. Tijdens het afwerken en berijden met materieel bleek op een aantal plaatsen dat er “dolle” plekken zijn opgetreden. Royal HaskoningDHV als werkvoorbereider en adviseur van de gemeente heeft advies gevraagd aan Asfalt Advies om de problematiek te beoordelen en om maatregelen te benoemen die de voortgang van het werk niet in de weg staan. Op een aantal plekken is het aanwezige menggranulaat met de mobiele kraan verwijderd. Tevens is op één plek met de rupskraan tot minus 1.50 m het zandpakket verwijderd. Met een handboor zijn monsters genomen om een indruk te krijgen van de laagopbouw en de aanwezigheid van eventuele stoorlagen. Onderliggend is nog gekeken naar de bodemonderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van het bestek.

 Uitgevoerde werkzaamheden:

 Bezoek locatie en beoordelen situatie in de praktijk. 

  • Uitvoeren van handmatige grondboringen om de samenstelling van de constructielagen te bepalen.
  • In onderling overleg bespreken mogelijkheden voor noodoplossingen.
  • Vaststellen van werkwijze na onderzoek.
  • Beoordelen ontwerp en toetsen aan nieuwe uitgangspunten