Verhardingsadvies

Asfalt Advies combineert theoretische kennis met gedegen praktijkervaring. Het opstellen van een passend verhardingsadvies valt of staat met een goede inventarisatie van de basisgegevens en natuurlijk uw wensen en eisen. We verzamelen gegevens over de draagkracht van de ondergrond, de bestaande of nieuwe constructie en de verkeersgegevens. We beschikken over een netwerk met vaste partners die metingen en boringen verrichten. De benodigde asfalt- en funderings-monsters voeren derden uit, zo nodig ook onder het Besluit Bodemkwaliteit (AP04). Voor milieuonderzoek werken samen we met onze eigen vaste partners. Dit komt de uitvoering van de projecten ten goede. Wij gaan voor een advies  altijd  de weg op om de situatie te bekijken en de schadepatronen aan de weg volledig in kaart te brengen.