Visuele inspecties


Diverse soorten inspecties:

  • Globale visuele inspectie conform publicatie 146 van het CROW.
  • Technische schouw gericht op schadeherkenning.
  • Automatische registratie schadebeelden.

 Alle 3 soorten inspecties verzorgen wij voor u.

Globale inspectie:

De globale visuele inspecties zijn bedoeld voor het netwerkniveau. Het heeft een sterk repeterend karakter, wordt op een laptop of PDA ingevoerd en strekt zich veelal uit tot het gehele areaal van een beheerder. Er is sprake van een relatief objectieve vaststelling van schades. Klein onderhoud wordt naar wens wel of niet meegenomen. Inspecties conform CROW 146 worden nagenoeg altijd uitgevoerd door gespecialiseerde en gecertificeerde mensen. Wij werken samen met kleine slagvaardige partners om de capaciteit af te stemmen op de wensen van u als klant.

Technische schouw:

Een schouw wordt veelal aangevuld met een boorkernonderzoek. Dit onderdeel is van wezenlijk belang voor een goed onderhoudsadvies. De gespecialiseerde adviseur legt kenmerkende schades en indrukken altijd vast met ondersteunend fotomateriaal. Hierdoor is ook in latere fases van het onderzoek de situatie nog te raadplegen. “ één foto zegt meer dan duizend woorden”.

Geautomatiseerde vastlegging schade:

Belangrijke verkeersaders kunnen tegenwoordig niet zonder meer tijdelijk en gedeeltelijk uit het verkeer worden genomen om inspecties te voet uit te kunnen voeren. Daarom is er een nieuwe ontwikkeling op het gebied van geautomatiseerde vastlegging van schadebeelden. Het meetvoertuig rijdt met het verkeer mee en registreert nagenoeg alle wegparameters. De ontwikkelingen zijn nu zo ver dat schades als scheuren en rafeling op een goede manier worden weergegeven.

Wij bieden deze metingen aan en werken samen met een specialist op dit gebied. Lees verder onder “Diensten” de button “automatische vastlegging schades”.