Vlakheidsmetingen

Deze metingen worden uitgevoerd met een Road Surface Profiler (RSP).  Onder normale verkeerscondities (snelheid van het verkeer) worden tegelijkertijd het langsprofiel, dwarsprofiel, langs- en dwarshellingen en textuur gemeten.  Ook worden de GPS-coördinaten vastgelegd en worden digitale foto’s gemaakt.
 Voor de inzetbaarheid van dit apparaat moet gedacht worden aan wegen, vliegvelden en bedrijfsterreinen.

Ook voor fietspaden is een vergelijkbaar systeem te gebruiken. Hiervoor wordt een Smart ingezet die speciaal uitgerust is met een RSP-lasersysteem.
 De metingen zijn uitermate geschikt voor opleverings- en monitoringsmetingen van wegennetten waarbij het in kaart brengen van het werkelijke profiel een belangrijk criterium is.Het gemeten langs profiel wordt vertaald naar de zogenaamde IRI waarden (International Roughness Index). Dit is een algemeen en internationaal gehanteerde langsprofiel-parameter. De metingen worden gekoppeld aan GPS-coördinaten en/of aan de aanwezige hectometring borden. Het grote voordeel is dat een eenvoudige integratie in Geografische Informatie Systemen (GIS) mogelijk wordt.

De functionele eigenschappen van het wegoppervlak worden gemeten door lasers. Deze bevinden zich in een aan de voorkant van het meetvoertuig gemonteerde balk.

 De RSP is flexibel toe te passen in verschillende configuraties. Zo kan met 1 laser worden volstaan voor bijvoorbeeld metingen in alleen het rechter wielspoor. De configuratie is uit te breiden tot 17 lasers voor een meting over de volledige breedte van de rijstrook.