Zwolseweg Apeldoorn

Uitvoeringsadvies Zwolseweg Apeldoorn 

Samenvatting:

Op de Zwolseweg in Apeldoorn is een verhardingsonderzoek uitgevoerd naar de actuele toestand van de verharding van deze weg. Naast de deflectiemetingen zijn door derden kernboringen en radarmetingen uitgevoerd.

De metingen en de aangeleverde boorkernresultaten zijn verwerkt tot een hersteladvies. Gemeente Apeldoorn heeft ook radartechnieken toegepast. Deze techniek bleek dezelfde vakindelingen op te leveren als met de deflectiemetingen.

Na aanbesteding heeft gemeente Apeldoorn aan Asfalt Advies gevraagd om een alternatieve werkwijze van de aannemer te toetsen. Het voorstel betrof een variant op de reconstructie van een gedeelte, waarbij de fundering niet zou worden aangebracht, maar een deel van de onderlagen asfalt als fundering te beschouwen en daarna te overlagen met een speciaal asfaltmengsel met hoge stijfheidsmodulus. De beoogde winst lag in de uitvoeringsmogelijkheden.

 Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Beoordelen alternatief aannemer op meerwaarde en risico’s.